بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شركت كارگزاري بانك آينده 65,000 %65.00
2 بانك آينده 35,000 %35.00