مجمع صندوق گسترش فردای ایرانیان مورخ 1399/01/17

 بدینوسیله به استحضار می­رساند مجمع صندوق سرمایه ­گذاری گسترش فردای ایرانیان با دستورات جلسه زیر در روز یکشنبه مورخ 1399/01/17 ساعت 9 صبح در محل دفتر کارگزاری بانک آینده واقع در خیابان ولنجک، بالاتر از خیابان بیستم، پلاک 54، طبقه دوم برگزار می­گردد.

 دستورات جلسه:

  •  تمدید دوره فعالیت صندوق
  •  انتشار الکترونیکی آگهی ها و اطلاعیه های صندوق 
  • سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد