پرداخت سود اسفند 98

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان می رساند، سود پرداخت شده به سرمایه گذاران برای دوره منتهی به 1398/12/15 معادل سالانه 23% می باشد.