مجمع صندوق گسترش فردای ایرانیان مورخ 1398/10/11

 بدینوسیله به استحضار می­رساند مجمع صندوق سرمایه ­گذاری گسترش فردای ایرانیان با دستورات جلسه زیر در روز چهارشنبه مورخ 1398/10/11 ساعت 9 صبح در محل دفتر کارگزاری بانک آینده واقع در خیابان ولنجک، بالاتر از خیابان بیستم، پلاک 54، طبقه دوم برگزار می­گردد.

 دستورات جلسه:

·        تمدید دوره فعالیت صندوق.

·        سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.