پرداخت وجه ابطال مشتری

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، از این پس برای درخواستهای ابطالی که بعد از ساعت 14 روزهای شنبه تا چهارشنبه و بعد از ساعت 12 روز پنجشنبه ارائه شوند، امکان واریز وجه اسمی ابطال در همان روز وجود نخواهد داشت.