پرداخت سود آذر 98

به استحضار سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان می رساند، سود پرداخت شده به سرمایه گذاران برای دوره منتهی به 1398/09/15 معادل سالانه 23% می باشد.