مجمع صندوق گسترش فردای ایرانیان مورخ 1398/08/26

 بدینوسیله به استحضار می­رساند مجمع صندوق سرمایه ­گذاری گسترش فردای ایرانیان با دستورات جلسه زیر در روز یکشنبه مورخ 1398/08/26 ساعت 10 صبح در محل دفتر کارگزاری بانک آینده واقع در خیابان ولنجک، بالاتر از خیابان بیستم، پلاک 54، طبقه سوم برگزار می­گردد.

 دستورات جلسه:

·        تصویب صورتهای مالی سالانه منتهی به 1398/06/31

·        انتخاب روزنامه کثیر­الانتشار صندوق

·        انتخاب حسابرس صندوق

·        تغییر کارمزد ارکان

·        سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد