پرداخت سود تیر 98

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان می رساند، سود پرداخت شده به سرمایه گذاران برای دوره منتهی به1398/04/15 معادل سالانه 23%  می باشد.