مصوبات مجمع مورخ 1398/03/18(اساسنامه)

به استحضار می رساند بر اساس مصوبات مجمع مورخ 1398/03/18 صندوق گسترش فردای ایرانیان مورد ذیل به تصویب رسید:

ماده 6 اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت:"محل اقامت صندوق عبارت است از: تهران، خیابان ولنجک، بالاتر از خیابان بیستم، پلاک 54"