پرداخت سود خرداد 98

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان می رساند، سود پرداخت شده به سرمایه گذاران برای دوره منتهی به1398/03/15 معادل سالانه 25.95%  می باشد.