پرداخت سود فروردین ماه 98

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان می رساند، سود پرداخت شده به سرمایه گذاران برای دوره منتهی به1398/01/15 معادل سالانه 24.5%  می باشد.