مجمع صندوق گسترش فردای ایرانیان مورخ 1398/01/18

 بدینوسیله به استحضار می ­رساند مجمع صندوق سرمایه­ گذاری گسترش فردای ایرانیان با دستورات جلسه زیر در روز یکشنبه 98/01/18 ساعت 8 صبح در محل دفتر کارگزاری بانک آینده واقع در خیابان شهید مطهری، روبروی خیابان لارستان، پلاک 327، طبقه پنجم برگزار می­ گردد.

دستورات جلسه:

·         تغییر هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما وخدمات پشتیبانی آنها

·         افزایش حد نصاب سرمایه­ گذاری در سهام وحق تقدم سهام

·         سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.