مصوبات مجمع مورخ 1397/10/23 صندوق

به استحضار می رساند بر اساس مصوبات  مجمع مورخ 1397/10/23 صندوق گسترش فردای ایرانیان موارد زیل به تصویب رسید:

- تغییر نوع صندوق به " در اوراق بهادار با درآمد ثابت" .

- تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق.

- امکان انجام معاملات قرارداد آتی سبد سهام.

-اصلاح کارمزد مدیر به شرح "سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 3 در هزار(0/003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها به علاوه 10 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.