بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

مجمع صندوق گسترش فردای ایرانیان مورخ 1397/10/23

بدینوسیله به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان با دستورات جلسه زیر در روز یکشنبه مورخ 1397/10/23 ساعت 9 صبح در محل دفتر کارگزاری بانک آینده واقع در خیابان شهید مطهری، روبروی خیابان لارستان، پلاک 327، طبقه پنجم برگزار می گردد.

دستورات جلسه:

- تغییر نوع صندوق به " در اوراق بهادار با درآمد ثابت" و تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق

- تصویب امکان انجام معاملات قراردادهای آتی سبد سهام

- تعیین کارمزد مدیر از محل درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار

- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.