پرداخت سود مهر ماه 97

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان می رساند، سود پرداخت شده به سرمایه گذاران برای دوره منتهی به 1397/07/15 معادل سالانه 23/62% می باشد