بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

پرداخت سود شهریور ماه 97

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان می رساند، سود پرداخت شده به سرمایه گذاران برای دوره منتهی به 1397/06/15 معادل سالانه 23/34% می باشد.