پرداخت سود مرداد ماه 97

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان می رساند، سود پرداخت شده به سرمایه گذاران برای دوره منتهی به 1397/05/15 معادل سالانه 22/72 % می باشد.