بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

مصوبات مجمع صندوق گسترش فردای ایرانیان مورخ 1397/01/29

به استحضار میرساند بر اساس مصوبات مجمع مورخ 1397/01/29 موارد ذیل به تصویب رسید.
• کارمزد سازمان مطابق با ابلاغیه شماره 12020090 سازمان بورس و اوراق بهادار به هزینه های صندوق افزوده گردید.
•کارمزد متولی به سالانه 0.0005(پنج در ده هزار) از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق که حداقل 500 میلیون ریال و حداکثر 1000 میلیون ریال است تغییر یافت.