پرداخت سود اردیبهشت 97

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان می رساند، سود پرداخت شده به سرمایه گذاران برای دوره منتهی به 1397/02/15 معادل سالانه 23/08 % می باشد.