مجمع صندوق گسترش فردای ایرانیان مورخ 1397/01/29


بدینوسیله به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان با دستورات جلسه زیر در روز چهارشنبه مورخ 1397/01/29 ساعت 8 صبح در محل دفترکارگزاری بانک آینده واقع در خیابان شهید مطهری، روبروی خیابان لارستان، پلاک 327، طبقه پنجم برگزار می گردد.
دستورات جلسه :
- تصویب کارمزدهای سازمان بورس و اوراق بهادار
- سایرمواردی که درصلاحیت مجمع باشد.