پرداخت سود اسفند 1396

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان می رساند سود پرداخت شده به سرمایه گذاران برای دوره منتهی به 1396/12/15 معادل سالانه21.33 درصد می باشد .