بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

پرداخت سود دی ماه 1396

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان می رساند، سود پرداخت شده به سرمایه گذاران برای دوره منتهی به 96/10/15 معادل سالانه 21/49% می باشد.