بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

مجمع صندوق گسترش فردای ایرانیان مورخ 1396/09/07

بدینوسیله به استحضار می رساند مجمع صندوق گسترش فردای ایرانیان با دستور جلسات زیر در روز سه شنبه مورخ 1396/09/07 ساعت 10 صبح در محل دفتر کارگزاری بانک آینده واقع در خیابان شهید مطهری، روبروی خیابان لارستان، پلاک 327، طبقه پنجم برگزار می گردد.
دستورات جلسه:
- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 1396/06/31
- تغییر مدیر ثبت صندوق
- تغییر حسابرس صندوق
- تغییر کارمزد ارکان
- تغییر روزنامه کثیر الانتشار
- تغییر حدنصاب امید نامه
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.