بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

پرداخت سود آبان ماه

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان می رساند، سود پرداخت شده به سرمایه گذاران برای دوره منتهی به 96/08/15 معادل سالانه 22/35% می باشد.