پرداخت سود مرداد ماه

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان می رساند، سود پرداخت شده به سرمایه گذاران برای دوره منتهی به 1396/05/15 معادل سالانه 18/97% می باشد.