پرداخت سود خرداد ماه

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق گسترش فردای ایرانیان می رساند، سود پرداخت شده به سرمایه گذاران برای دوره منتهی به 1396/03/15 معادل سالانه 17/66% می باشد.