مجمع صندوق گسترش فردای ایرانیان مورخ 1396/03/03

 

بدینوسیله به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان جهت تغییر هزینه دسترسی به نرم افزار،تارنما و خدمات پشتیبانی آنها در صندوق روز چهارشنبه 1396/03/03 ساعت 09 در محل دفتر کارگزاری بانک آینده واقع در ابتدای خیابان مطهری، روبروی لارستان، پلاک 327، طبقه پنجم برگزار می گردد.