تغییر نرخ سود پرداختی فروردین ماه

به استحضار می رساند با عنایت به برگشت ان ای وی صندوق، سود پرداختی برای دوره منتهی به 1396/01/15، به معادل سالانه 20.36% تغییر یافت.