پرداخت سود فروردین ماه

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق گسترش فردای ایرانیان می رساند، سود پرداخت شده به سرمایه گذاران برای دوره منتهی به  1396/01/15، معادل سالانه 20.39% می باشد.