مجمع صندوق گسترش فردای ایرانیان مورخ 95/12/26

 

به استحضار میرساند مجمع صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان با دستور جلسه زیر

در روز پنج شنبه 26/12/1395 ساعت 8 صبح در محل دفتر کارگزاری بانک آینده ، واقع در :

خیابان شهید مطهری، رو به روی خیابان لارستان،پلاک 327، طبقه پنجم برگزار می گردد.

دستور جلسه :

-    تغییر مقاطع پرداخت سود صندوق از فصلی به ماهانه

-    سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.