بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

سود پرداخت شده معادل سالانه 22/57%

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق گسترش فردای ایرانیان می رساند، سود پرداخت شده به سرمایه گذاران برای دوره منتهی به  1395/12/15، معادل سالانه 22/57% می باشد.