بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

پرداخت سود دوره ای به سرمایه گذاران

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق گسترش فردای ایرانیان می رساند، سود سه ماهه صندوق مربوط به دوره ١٥/١٢/١٣٩٠ الی ١٥/٠٣/١٣٩١ با نرخ سود ٣٢/٢١% پرداخت گردیده است.