پرداخت سود دوره به سرمایه گذاران

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق گسترش فردای ایرانیان می رساند،سود سه ماهه صندوق مربوطه به دوره ١٥/١٢/١٣٩٠ الی ١٥/٠٣/١٣٩١ با نرخ سود ٣٢/٢١ % پرداخت گردیده است