سود دوره اي

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان می رساند، سود تقسيم شده به سرمايه‌گذاران صندوق مذكوربرای دوره سه ماهه منتهی به  ١٥/١٢/١٣٩١ ، ٢٠.٥١% مي‌باشد.