بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

سود دوره اي

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان می رساند، سود تقسيم شده به سرمايه‌گذاران صندوق مذكوربرای دوره سه ماهه منتهی به  ١٥/١٢/١٣٩١ ، ٢٠.٥١% مي‌باشد.