پرداخت سود دوره ای

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان می‌رساند، بازده محقق شده صندوق مذكوربرای دوره سه ماهه منتهی به  ١٥/٠٣/١٣٩٢ ، ٢١.٠٣% و بازده پرداخت شده ٢١.٦١% مي‌باشد.