سود دوره ای

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان می‌رساند بازده پرداخت شده به سرمايه گذاران برای دوره سه ماهه منتهی به ١٥/٠٦/١٣٩٢، ٢٧.٦٨% بوده است.