بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

امکان سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان می رساند، با توجه به برگزاری مجمع ٢٨/٠٣/١٣٩٢، صندوق مجاز است در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران سرمایه گذاری نماید.