تغيير مدير سرمايه گذاري صندوق گسترش فرداي ايرانيان

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری گسترش فرداي ايرانيان می رساند، جناب آقای محمد مرادی به عنوان جانشین آقای حميدرضا لهراسبي در سمت مدیر سرمایه گذاری انتخاب شده اند.