تغيير متولي و حسابرس صندوق گسترش فرداي ايرانيان

به اطلاع سرمايه گذاران محترم می رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان در تاریخ ٢٨/٠٣/١٣٩٢ و تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار متولی و حسابرس صندوق به ترتیب به مؤسسه حسابرسی بهراد مشار و موسسه حسابرسی بیات رایان تغییر یافتند