بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

سود دوره ايي

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري  گسترش فرداي ايرانيان مي‌رساند،سود تقسيم شده به سرمايه‌گذاران صندوق مذكور براي دوره ماهانه منتهي به ١٣٩٢/٠٩/١٥، ٢٤.٠٦% بوده است. لازم به ذكراست بازده محقق شده(سالانه) صندوق براي دوره مذكور٢٩.٥١% مي باشد.