تقسيم سود دوره ايي

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري گسترش فرداي ايرانيان مي‌رساند،سود تقسيم شده به سرمايه‌گذاران صندوق مذكور براي دوره سه ماهه منتهي به ١٥/٠٣/ ٢٠.٠٠،١٣٩٣% بوده است.