آگهي برگزاري مجمع ساليانه صندوق

آگهي برگزاري مجمع صندوق سرمايه‌گذاري  گسترش فرداي ايرانيان
(در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با حداقل سود تضمين شده)
ثبت شده به شماره ١٠٩١٥ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ٢٨٢٠٣ نزد مرجع ثبت شركت‌ها و موسسات غير تجاري
به استحضار سرمايه‌گذاران ممتاز و اركان صندوق سرمايه‌گذاري‌ گسترش فرداي ايرانيان مي‌رساند مجمع سالانه صندوق مذكور براي سال مالي منتهي به ٣١/٠٦/١٣٩٣، در تاريخ ١٥/١٠/١٣٩٣ ساعت ١٤ در محل شركت تامين سرمايه نوين به نشاني خيابان قائم مقام فراهاني، كوچه آزادگان، پلاك ١٧ برگزار خواهد شد.