تصویب صورتهای مالی منتهی به ٣١/٠٦/١٣٩٣

به استحضار مي‌رساند با توجه به برگزاري مجمع صندوق سرمايه گذاري گسترش فرداي ايرانيان در تاريخ    ١٥/١٠/ ١٣٩٣ وتایید  سازمان بورس اوراق بهادار ، صورتهای مالی سالانه منتهی به  ٣١/٠٦/١٣٩٣به تصویب رسید.اطلاعات بيشتر در تارنماي صندوق به نشاني  www.gostareshfund.irدر دسترس علاقه مندان مي باشد.