بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

تغییر مدیر و نوع صندوق

به اطلاع می رساند، مدیریت صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان به کارگزاری بانک تات انتقال یافت. همچنین نوع صندوق به با درآمد ثابت و پیش بینی سود تغییر کرد و اساسنامه جدید به تصویب رسید.