تغییر نرخ سود

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق گسترش فردای ایرانیان می رساند که بر اساس امیدنامه جدید صندوق مذکور، نرخ سود پیش بینی شده صندوق از تاریخ ٢٣/٠٤/١٣٩٤ به ٢٢% تغییر یافت