بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

تغییر نرخ سود

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق گسترش فردای ایرانیان می رساند که بر اساس امیدنامه جدید صندوق مذکور، نرخ سود پیش بینی شده صندوق از تاریخ ٢٣/٠٤/١٣٩٤ به ٢٢% تغییر یافت