بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

تقسیم سود دوره ایی

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان می رساند بازده پرداخت شده به سرمایه گذاران در دوره منتهی به ١٣٩٤/٠٦/١٥ ،٢٤.٣٢% می باشد.