مجمع صندوق

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند مجمع صندوق جهت تغییر هزینه حسابرس و تصمیم گیری در خصوص تغییر زمان واریز سود روز سه شنبه ١٣٩٤/٠٦/٢٤ در محل کارگزاری بانک آینده تشکیل می گردد.