بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

تغییر حق الزحمه حسابرس

به اطلاع می رساند بر اساس مجمع مورخ ١٣٩٤/٠٦/٢٤ صندوق، حق الزحمه حسابرس از ١١٠ میلیون ریال به ١٤٠ میلیون ریال افزایش یافت.