بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

مجمع صندوق

بدینوسیله به استحضار می¬رساند، مجمع صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان مبنی بر تغییر نوع صندوق به تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با قابلیت صدور به قیمت روزانه و ابطال به قیمت روز قبل، تغییر حسابرس صندوق به موسسه حسابرسی نماگر حساب و تغییر هزینه دسترسی به نرم افزار، روز سه شنبه ٢٦/٠٨/١٣٩٤ ساعت ١٤ در محل دفتر کارگزاری بانک آینده واقع در ابتدای خیابان مطهری، روبروی لارستان، پلاک ٣٢٧، طبقه دهم برگزار می¬گردد.