دعوت به مجمع سالانه

بدینوسیله به اطلاع می رساند مجمع صندوق گسترش فردای ایرانیان به منظور تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ١٣٩٤/٠٦/٣١، روز سه شنبه ساعت ١٥ در محل دفتر کارگزاری بانک آینده برگزار می گردد.